Chaos War 2

Chaos War 2

Thể loại:ActionAction

Từ khóa:1 PlayerActionFightingFlashSeriesShootingSide ScrollingStick

Ý kiến:(0)

Tỷ lệ:

7.41304

Trò chơi mô tả:

Fight Your Way Through The CHAOS WAR To Survive!

Điều khiển trò chơi

Z to roll. X to shoot.. C to attack S to launch missile. Arrow keys to move.

Chaos War 2

Thể loại:ActionAction

Tags:1 PlayerActionFightingFlashSeriesShootingSide ScrollingStick playtimes:320

Từ khóa:Chaos Wars

Tìm kiếm Chaos War 2

Ý kiến:(0)

7.41304

Trò chơi mô tả:

Fight Your Way Through The CHAOS WAR To Survive!

Điều khiển trò chơi

Z to roll. X to shoot.. C to attack S to launch missile. Arrow keys to move.

Chaos War 2 Loạt trò chơi

Loạt trò chơi:

Stick manFightWar

Chaos War 2 Related Games

Games Comment

0
x You Don't login,Login in v7games! Easy To Comment!
tải lên ngón tay cái trò chơi...
Face Sumbit

Trò chơi nóng

Go Top
×